Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών συναντήσεών μας  με τους μαθητές,  μέσα από συζήτηση και ευαισθητοποίηση για τα τρέχοντα προβλήματα που προκύπτουν, προτείνονται  για υλοποίηση καλές πρακτικές  με στόχο την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.

 

Τις πρακτικές αυτές τις υλοποιούμε στην τάξη, στο προαύλιο, στις εκδηλώσεις, μέσα από τη συνεργασία στην ομάδα, διαπροσωπικά και σε ατομικό επίπεδο, και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό, τα ωφέλη και τις δυσκολίες  εφαρμογής τους  αναπροσαρμόζοντάς τες όπου χρειάζεται  ώστε να συμμετέχουν όλοι σε αυτές

Τις καλές αυτές πρακτικές  τις γράφουμε σε χάρτινες πινακίδες  και τις αναρτούμε στις αίθουσες, στους διαδρόμους και  τις  προσαρμόζουμε  στα σκαλοπάτια  κάθε εσωτερικής σκάλας για να αποτελούν  υπενθύμιση   για την προσπάθεια - ανάβαση προς την πρόοδο και τη βελτίωση.

Την ευθύνη για την διαδικασία αυτή έχει ο Δ/ντής του σχολείου Νίκος Κοτοπούλης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέπτες του ιστοχώρου μας:

1.png6.png6.png2.png3.png7.png
Μέσα στην ημέρα:132
Μέσα στο μήνα:3075
Συνολικά:166237