Αναπτύσσουμε και διευρύνουμε  την προσωπικότητά μας, όταν:

 • Aποδεχόμαστε  ισότιμη θέση δική μας και των άλλων στην ομάδα
 • Έχουμε διάθεση συνεργασίας, βοηθάμε ώστε να υπάρχει κλίμα συμφιλίωσης
 • Επαινούμε τα επιτεύγματα των άλλων
 • Αισθανόμαστε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε και ας έχουμε αρκετά προτερήματα
 • Αποδεχόμαστε με ηρεμία και ταπεινότητα τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του εαυτού μας
 • Προσπαθούμε να αξιολογούμε με ακρίβεια την πραγματικότητα
 • Αξιοποιούμε τα προτερήματα των άλλων για να γίνουμε καλύτεροι
 • Κατανοούμε και σεβόμαστε τις ανάγκες των άλλων
 • Με τη συμπεριφορά μας προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια των γύρω μας 
 • Ενδιαφερόμαστε για την αλήθεια την ομορφιά και τη γνώση
 • Όταν έχουμε εμπόδια ενεργούμε και δεν απογοητευόμαστε
 • Έχουμε αυτοέλεγχο και αυθόρμητη έκφραση 
 • Αποδεχόμαστε την ευθύνη μας και παίρνουμε πρωτοβουλίες
 • Διερευνούμε τα βαθύτερα κίνητρα της συμπεριφοράς μας και τα κατανοούμε
 • Λύνουμε προβλήματα και πετυχαίνουμε στόχους μέσα από λογική εξέταση των επιλογών που υπάρχουν
 • Είμαστε αυθόρμητοι να εκφράσουμε σκέψεις και αισθήματα
 • Μπορούμε να αναβάλουμε μία απόλαυση
 • Αναγνωρίζουμε τα θετικά στοιχεία των γεγονότων και των συνθηκών γύρω μας
 • Αποδεχόμαστε τις διαφορές προσωπικότητας που υπάρχουν ανάμεσα σε μας και τους άλλους
 • Βάζουμε στόχους που μπορούν να πραγματοποιηθούν
 • Έχουμε φιλικές σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο
 • Έχουμε χιούμορ με διακριτικότητα και δυνατότητα αυτοσαρκασμού
 • αισθανόμαστε ασφάλεια, αρμονία και νόημα, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες
 • Ανεχόμαστε αδυναμίες και αντιφάσεις των άλλων μέχρι το σημείο των ορίων της προσωπικής μας ελευθερίας
 • Προσπαθούμε να  βελτιωνόμαστε συνεχώς
 • Προσαρμοζόμαστε σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Μπορούμε να διώχνουμε από το νου μας ενοχλητικές και ασήμαντες σκέψεις και αισθήματα
 • Φροντίζουμε για τα κοινωνικά δρώμενα
 • Έχουμε δημιουργική φαντασία σε όλες τις πλευρές της προσωπικής μας ζωής
 • Διευρύνουμε τη λογική μας με καλλιτεχνικές και πνευματικές εμπειρίες
 • Δείχνουμε την αγάπη μας και στους άλλους με πράξεις και αισθήματα
 • Έχουμε ενδιαφέρον για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής
 • Έχουμε δημοκρατική  στάση και συμπεριφορά
 • Έχουμε χαμηλό εγωκεντρισμό αλλά ισχυρή αίσθηση προσωπικής ταυτότητας
 • Δεν είμαστε περίεργοι για τα προσωπικά των άλλων
 • Μοιραζόμαστε συναισθήματα, εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες
 • Επιδιώκουμε να βελτιωνόμαστε μέσα από υγιή συναγωνισμό
 • Στην παρέα φροντίζουμε να δίνουμε χρόνο και στους άλλους να μιλούν
 • Προτάσσουμε  τη λογική απέναντι στη βία και στο θυμό
 • Αναζητούμε τις αιτίες των πραγμάτων των γεγονότων και των προβλημάτων
 • Αναπτυσσόμαστε και πορευόμαστε σιγά-σιγά προς την ΑΓΑΠΗ  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We develop and expand our personality when:

1. We accept an equal standing with ourselves and others in the group

2. We have a willingness to cooperate, help to create a climate of reconciliation

3. Praise the achievements of others

4. We feel that we can improve and let us have enough assets

5. we accept with calmness and humility the positive and negative characteristics of ourselves

6. We strive to accurately assess reality

7. We take advantage of others to make us better

8. Understand and respect the needs of others

9. When we have obstacles we act and do not get frustrated

10. we have self-control and spontaneous expression

11. We accept our responsibility and take initiatives

12. explore the underlying motives of our behavior and understand them

13. Solve problems and achieve goals by rationalizing the options available

14. We are spontaneous in expressing thoughts and feelings

15. We can postpone a treat

16. We recognize the positive aspects of the events and circumstances around us

17. We accept the personality differences that exist between us and others

18. We set goals that can be achieved

19. We have lasting friendly relationships

20. We have humor with discretion and the ability to self-sarcasm

21. We feel safe, harmonious and meaningful, taking advantage of all opportunities

22. We tolerate the weaknesses and contradictions of others to the point of our personal freedom

23. We strive to continually improve

24. we adapt to difficult environmental conditions

25. we can drive out of our mind annoying and insignificant thoughts and feelings

26. We take care of social events

27. We are interested in the truth of beauty and knowledge

28. We have creative imagination in all aspects of our personal lives

29. We extend our logic with artistic and spiritual experiences

30. We show our love to others by actions and feelings

31. We are interested in simple issues of daily life

32. We have a democratic attitude and behavior

33. We have low self-centeredness but a strong sense of personal identity

34. We are not curious about the personalities of others

35. We share emotions, experiences, knowledge and skills

36. We strive to improve through healthy competition

37. in the company we take the time to give and others to speak

38. We propose the logic against violence and anger

39. we look for the causes of things and events

40. We are slowly growing and moving towards LOVE

------------------------------------------------------------------------

 

 

Επισκέπτες του ιστοχώρου μας:

1.png1.png7.png2.png3.png9.png
Μέσα στην ημέρα:29
Μέσα στο μήνα:1788
Συνολικά:117239